Historia da lingua: todo un traballo


Febreiro 10th, 2012

Aquí presentamos a Historia da Lingua.  É obra de Alberto da Silva, e foi elaborado nas aulas de Lingua Galega e Literatura. É moito o que se pode aprender nel! Non deixes de velo!

date
 

Imaxes (de Chema Madoz) para palabras (nosas)


Febreiro 3rd, 2012

Aquí temos o traballo que realizou o alumnado de 1º de Bacharelato na materia de Filosofía, a partir de magníficas fotografías de Chema Madoz.


View more documents from felixlongueira.

 

Parabéns a todos e todas os que interviñestes na elaboración, e grazas por compartilo connosco.

date
 

Falar de amor (San Valentín 2012)


Xaneiro 31st, 2012

Concurso de declaracións amorosas

Bases

 • Poderán concursar todos os membros da comunidade educativa do I.E.S. Moncho Valcarce.
 • As “declaracións de amor” terán unha extensión máxima de 15 palabras.
 • Todas as declaracións serán textos orixinais, ideados e pensados polos/polas participantes.
 • Unicamente poderán concursar traballos escritos en lingua galega.
 • As declaracións presentaranse, preferentemente, en soporte dixital, a través do correo electrónico (á conta normaliza.ies.moncho.valcarce@gmail.com), ou ben manuscritos, nun sobre pechado, depositándoas na urna habilitada a tal efecto que se encontra na entrada principal. No correo electrónico, ou no papel da declaración manuscrita, indicarase o nome a apelidos do/da concursante, así como o grupo en que cursa estudos.
 • Haberá tres niveis:
 1. 1º, 2º e 3º da E.S.O.
 2. 4º da E.S.O., Bacharelato, e P.C.P.I.
 3. Profesorado, pais e nais, e persoal non docente.
 • A data límite para a entrega de traballos será o 10 de febreiro de 2012.

Segundo se vaian recibindo as “declaracións”, outorgaráselles un número de rexistro. A continuación, iranse facendo públicas no blogue de Dinamización Lingüística (euquesei.blogaliza.org) acompañadas dese número, e sen facer pública a súa autoría.
Os premios fallaranse o 14 de febreiro, e serán entregados ese mesmo día. Terán un marcado carácter “romántico”.

date
 

Concurso literario “Carlos Casares”


Xaneiro 20th, 2012

Desde a Agrupaçom cultural O Facho d’A Coruña, chéganos o convite para participarmos no concurso literario que leva o nome do escritor Carlos Casares. Esta é a información máis relevante das bases do concurso:

 1. Poderán participar rapaces e rapazas que presenten as súas obras en lingua galega. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos.
 2. O prazo de admisión finaliza o 31 de marzo de 2012.
 3. Os orixinais deberán ser enviados á sede da Asociación Cultural O Facho, que é; r/ Federico Tapia 12, 1º 15005 A Coruña. Hai que presentalos por duplicado, encadernadas ou grampadas, e no último dos folios figurarán os seguintes datos: nome e apelidos do autor/a; enderezo postal, teléfono e correo electrónico; centro en que cursa estudos; categoría en que participa.
 4. As obras haberán de ser relatos orixinais inéditos (tanto en formato dixital como en papel) e non premiados anteriormente.
 5. Hai dúas categorías: unha primeira para nenos e nenas de 6 a 12 anos, e outra para a rapazada comprendida entre os 13 e os 16 anos.
 6. Os premios económicos son importantes. Para a categoría de 13 a 16 anos, 500 € par ao gañador e 400€ para o finalista.
 7. A extensión máxima dos traballos non poderá sobrepasar os 10 folios.

En todo caso, de animáreste a participar, non deixes de poñerte en contacto co Equipo de Dinamización Lingüística, para darche máis información e para facer o envío desde o propio centro.

date
 

Se fose pobre


Decembro 15th, 2011

Mira que costa imaxinarse que un é pobre, porque claro, imaxinar que un é rico é moi fácil, empezas a pensar: “eu faría isto e aquilo”, pero claro, se es pobre pensas: “eu non podería facer isto, nin aquilo”. Entón, o primeiro que se che vén á mente son os países pobres, a xente pobre deses países, que por culpa das guerras, conflitos, políticos corruptos, culturas, falta de axudas dos países máis ricos, están somerxidos na miseria. Así que me imaxino que se eu fose pobre estaría coma eles, vivindo nunha vivenda seguramente sen luz eléctrica nin auga corrente, como adoita suceder na maioría dos casos. Na miña mesa escasearían a maioría dos alimentos que hai nunha mesa calquera de xente acomodada.

Tampouco creo que tivera un cuarto para min só, cun armario cheo de roupa, a maior parte dela de marca. Non creo que tivera a posibilidade de sentar comodamente nun sofá a ver a miña serie favorita, nin me chulearía de ter un móbil de último modelo.

Pero, o máis serio e problemático de verdade, sería que posiblemente non tería acceso á sanidade como ocorre en países subdesenvolvidos, nin acudir a un centro de ensinanza pública, para ter estudos e unha preparación para o futuro. Se eu fose pobre procuraría falar cos meus pais para que me deixasen ir á escola, primeiro, e despois buscaríame a vida para conseguir algunha bolsa que me permitira seguir estudando no meu país ou fóra del. Intentaría por tódolos medios posibles saír da pobreza, incluso se fose necesario emigraría a algún país desenvolvido.

Non é que queira ser un millonario, pero ser pobre, pobre de verdade, é moi triste. Sobre todo cando non tes un cacho de pan que levar á boca, nin un teito seguro onde poidas durmir.

José Miguel Fernández (3º E.S.O. A)

date
 

I Concurso de Curtas co móbil na Rede CeMIT


Novembro 25th, 2011

Desde a Consellaría de Educación, en colaboración coas aulas CeMIT (Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica) de Abegondo e  de Vimianzo chéganos esta interesantes convocatoria, un corcurso de curtametraxes feitas por mozas e mozos. Lembra que nas Pontes temos unha destas aulas. Canto ás bases do concurso, son estas:

 1. A participación no Concurso é gratuíta e diríxese a persoas matriculadas na ESO ou Bacharelato da
  Comunidade Autónoma de Galicia, cunha idade comprendida entre 14 e 20 anos (ambas as dúas
  inclusive), e que dispoñan dunha aula CeMIT no seu municipio ou arredores.
 2. Neste concurso poderase participar tanto individualmente como por grupos dun máximo de 5
  persoas. Este punto ten como finalidade fomentar o traballo en equipo.
 3. Cada centro educativo inscribirá ao número de grupos ou persoas participantes que considere
  adecuado, coa única limitación dunha única curta por equipo-grupo.
 4. Cada equipo designará un titor que forme parte do persoal docente do centro educativo. A súa
  tarefa será velar polo cumplimento das normas do concurso e interelacionarse coa aula CeMIT
  correspondente para a inscrición e a entrega das curtas para o concurso.
 5. Non poderán participar menores de 14 anos, persoal empregado das entidades organizadoras e
  colaboradoras nin os seus familiares directos; tampouco se poderá presentar o persoal empregado
  nin os familiares directos de calquera empresa que participe baixo contrato na promoción ou na
  xestión técnica do concurso.

O prazo de inscrición está aberto dende o 15 de novembro de 2011 ata o 29 de febreiro de 2012 (que
coincidirá con prazo de entrega da curta). Para vos  inscribirdes neste certame, poñédevos en contacto con algún integrante do Equipo de Dinamización Lingüística ou ben coa Vicedirección. Ánimo, que creatividade non vos falta!

Máis información sobre as bases do concurso, nesta ligazón.

Estas son algunhas das características xerais das micromovies.

 1. A micromovie non poderá superar os 2 minutos de duración e utilizarase como lingua vehicular o galego.
 2. A temática versará sobre as funcionalidades que ofrece a rede de aulas CeMIT como referente no acceso e na formación no uso das novas tecnoloxías así como das vantaxes das Tecnoloxías daInformación e a Comunicación (TIC) e o seu impacto na vida cotiá das persoas.
 3. A súa realización será exclusivamente mediante a cámara do teléfono móbil podendo logo, si se desexa, editarse con ferramentas externas.
 4. As micromovies deben ser orixinais, incluídos os títulos de crédito se os houbese, e gravados namáxima resolución e calidade posibles.
 5. O formato das obras pode ser 3GP, 3GPP, MP4, MPG, SMV, FLV, SWF, AVI, MOV.
 6. Cada participante individual ou grupo soamente poderá presentar unha única curta, non admitíndose micromovies derivadas doutra micromovie presentada. Ademais será obrigatorio queestas sexan producidas dentro do prazo de validez deste concurso.
 7. O xurado / organización resérvase o dereito de non admitir aquelas obras que inciten ao racismo, áxenofobia, á violencia de xénero, á homofobia ou que consideren inadecuadas/incompatibles cosobxectivos do concurso.
 8. As micromovies non deberán facer publicidade nin promover o uso de ningún producto ou servizode natureza comercial.
 9. Os concursantes responsabilízanse de que non existan dereitos a terceiros polo uso de pezas musicais nas obras presentadas, nin reclamación algunha polos dereitos de imaxe das persoas queaparezan nelas, eximindo á organización de calquera tipo de responsabilidade. De todos xeitos, aorganización recomenda utilizar temas musicais libres de dereitos de autor.
 10. As micromovies enviadas pasan a formar parte do arquivo deste concurso e os autores e autoras ceden gratuitamente os dereitos das obras para facer uso delas para ser exhibidas ou duplicadas sen fins comerciais co fin de promocionar o concurso.
 11. Calquera apropiación indebida de dereitos de autor na micromovie é responsabilidade da persoa que a inscribiu.
 12. Na gravación da curta respetaranse as normas que o centro educativo teña sobre o uso do móbil.
 13. Poderanse facer grabacións na aula CeMIT informando os seus usuarios do destino das imaxes.

 

date
 

Anfiteatrogzradio


Novembro 25th, 2011

Chéganos a nova dunha grande iniciativa: a creación dunha radio en galego que emitirá 24 horas ao día na nosa lingua, e que poderemos facer entre todas e todos. De momento, é un proxecto que xa está en construción e onde xa algo se pode oír. Non deixes de visitalo, para coñecelo e por se tes algunha idea, ou algún material, para te sumar a el. Chámase Anfiteatrogzradio e está aberto!

Unha outra iniciativa, de radio en liña e en galego, que xa leva algún tempo en marcha é o programa Recendo, que desenvolven desde a coruñesa Asociación cultural Alexandre Bóveda en colaboración con varios centros de ensino. Bótalle unha “escoitada” ás moitas cousas que fan, para aprender, e por que non? para facermos nós outro tanto.

date
 

O galego, tamén no fútbol!


Novembro 11th, 2011

Agora que os e as futboleiras andan a voltas co derbi entre o Deportivo e o Celta, non está de máis lembrar a campaña lanzada desde Galego Lab que reivindica a presenza da nosa lingua en Riazor, e no Deportivo da Coruña. Xa vai sendo hora de que o de ser siareiro/a do Deportivo non sexa exclusivo dos castelán-falantes. A todos e todas os que falamos galego (ou queremos falalo) e temos interese no Deportivo, por que non nos informan e nos atenden na nosa lingua?

Parece que nisto da lingua, o clube do sur vai tamén por diante, xa que no local na rede do Celta si que temos a opción do galego, algo que no acontece na do Deportivo. Por que non lles pedidos aos responsábeis do Deportivo que empreguen o galego? Enviémoslles un correo coa nosa petición a calquera destes correos electrónicos:

deportivo@canaldeportivo.com

deporcultura@canaldeportivo.com

Ademais, se queres sumarte desde facebook ao grupo promovido por Galegolab.org para termos un Dépor de 1ª tamén nunha lingua de 1ª, esta é a ligazón.

(http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=409185220190 )

date
 

Música de nós: Pórtico, de Antón Alcalde


Outubro 28th, 2011

Esta obra, do rianxeiro Antón Alcalde Rodríguez (de tan só 19 anos), é unha sorte de poema descriptivo. A pesar do título non conta a historia dos músicos do Pórtico da Gloria se non un amencer en Santiago de Compostela no século XIII e ao seu redor concéntrase a feira: os comerciantes abren os postos, hai unha competición de cabaleiría e un trobador conta a historia do Almirante do Mar Paio Gómez Chariño que liberou Sevilla dos mouros e entregoulla a Castela concluíndo a obra cun retorno ao presente século XIII.

É unha obra de non fácil execución. No tema principal nótase como as trompetas teñen que acadar unha oitava inhumana para os metais. Na parte da feira cabe resaltar o campanólogo como campás da catedral, o uso de frautas doces para dar ambientación, os sons animais e a declamación trobadoresca do trompeta segundo. O cantar comeza cun solo de dolçaina que toca unha variación do Himno Galego ao modo mourisco e a partires de aí até o final é como estar nunha batalla: berros, entrechocar de espadas e a victoria final das tropas de Paio. Un uso envidiable da percusión e un final digno de abrazar aos trompetistas porque o seu é de órdago.

Para a próxima a súa sinfonía número 1 “Marea Negra” por desgraza cunha explicación máis longa ca esta… ou non.

Unha colaboración de Iago Foxo

date
 

O Samaín: unha presa do opinións


Outubro 27th, 2011

Un interesantísimo traballo de investigación, sobre o terreo, con entrevistas, reportaxes, testemuñas, e humor… realizado por un equipo de antropólogos que estudan 2º de Bacharelato: Andrea Caaveiro, Ana Antelo, Iago Foxo, Emilio Sanjurjo.

date